بازدید اعضای شورای شهر از بیمارستان سینا

  • ۲۶ آبان ۱۴۰۱
  • ۱۹۱ بازدید

 

 

🔻بازدید اعضای شورای شهر سمنان از بیمارستان سینا بازدید و نشست صمیمانه با دکتر رضا اعرابیان رئیس و برخی اعضای هیات مدیره این بیمارستان در خصوص مشکلات این مجتمع درمانی و تاکید بر حمایت از این بیمارستان

🔹علی همتی رئیس شورای اسلامی شهر سمنان وجود بیمارستان خصوصی در یک شهر را در حوزه بین الملل یک ظرفیت مناسب خواند و گفت: بیمارستان خصوصی در حوزه درمان آبرو و اعتبار برای شهر باشد.

🔸مجید نظری نایب رئیس شورای شهر بیان کرد:به گفته هیات مدیره بیمارستان سینا به عنوان یک بخش خصوصی زیان آور است و باید حقیقت ها را به مردم بگویید و نام خیران را برای سرمایه گذاران و سهام داران این بیمارستان عنوان کنید.

🔹حسین موسوی رئیس شورای شهرستان سمنان نیز بر زمینه سازی موضوع گردشگی سلامت و یا توریسم درمانی تاکید کرد و گفت: بیمارستان سینا این ظرفیت را دارد  تا در یک موضوع درمانی  در راستای توریسم درمانی قدم های موثری را بردارد.

🔸حسین گل هاشم رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز با اشاره به اینکه زمانی شنیده می شد که این بیمارستان تصمیم به واگذاری دارد؛ شادمان شدیم که در حال حاضر تکذیب ین خبر را از هیات مدیره این بیمارستان شنیدیم

🔹مهدی خراسانیان رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر سمنان نیز گفت: گاهی سود آوری مجموعه ای منطقی نیست اما ایجاد آن یک ظرفیت برای شهر است .

🔸عباسعلی طالب بیدختی گفت: برای یک بیمارستان خصوصی موضوع جمعیت شهر اهمیت دارد و با توجه اینکه سمنان جمعیت بالایی ندارد این زحمات شما و نیروهای انسانی قابل تقدیر است.

🔹رضا صباغیان با اشاره به همراهی شورای شهر با مجموعه های خیرین مانند راه آسمان و مهد کرامت گفت: حرکت های خدماتی ارزشمند و در راستای خیریه در این بیمارستان انجام می شود

🔸وی در پایان بیان کرد: بسیاری از پزشکان بی نام و نشان با آنکه سود چندان قتصادی برایشان ندارد در سرپا ماندن این بیمارستان همراهی کرده اند و ما نیز تا جایی که بتوانیم این مجموعه که یک ظرفیت مهم برای شهر است را همراهی خواهیم کرد.

عکس های بیشتر این بازدید و نشست را در سایت شورای شهر به آدرس زیر ببینید:

https://shora.semnan.ir/
#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔 @shora_semnan