عکس سمنان ۵: آسیاب زاوغان سمنان

  • ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
  • ۹۱ بازدید

#عکس_سمنان #آسیاب_زاوغان

🔻روزی یک عکس از شهر سمنان در کانال شورای شهر

📸عکس امروز: 📍آسیاب_زاوغان

عکاس:#سید_عابد_میرمعصومی

✳️خبرهای شورای شهر را در کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی و سایت شورا دنبال کنید

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔@Semnan_shora