عکس سمنان: ۱.مناره تاریخی سلجوقی

  • ۷ بهمن ۱۴۰۰
  • ۹۲ بازدید#عکس_سمنان #مناره_سلجوقی

🔻روزی یک عکس از شهر سمنان در کانال شورای شهر

📸عکس امروز: 📍مناره سلجوقی

عکاس:#سید_عابد_میرمعصومی

✳️خبرهای شورای شهر را در کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی و سایت شورا دنبال کنید

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔@Semnan_shora