دستور جلسه ۸۱ شورا – ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

  • ۹ خرداد ۱۴۰۱
  • ۱۴۹ بازدید

با سلام و احترام
دستور جلسه ۸۱ شورا روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح

🔸نطق پیش از دستور جناب طالب بیدختی با موضوع پروژه های عمرانی

🔹️نامه ۱/۳۱/۳۰۶۶ شهرداری معرفی نماینده جهت شرکت در شورای همفکری امور اقتصادی شهرداری

🔹️نامه ۱/۱/۳۰۲۰ شهرداری مبنی بر دیوارکشی پلاک های ثبتی ذکر شده

🔹️نامه ۲/۱۷/۳۵۰ شهرداری مبنی بر تهاتر دوپلاک ثبتی متعلق به سازمان عمران

🔹️نامه ۱/۱۱/۳۰۴۴ شهرداری مبنی بر فروش یک واحد تجاری در مجتمع ایران زمین

🔹️نامه شماره ۱/۱/۳۲۴۷ شهرداری در خصوص عوارض فروشگاه شیرین عسل

🔹️نامه ۱/۱۱/۳۱۴۲ شهرداری فروش زمین در شهرک غرب

🔹نامه شماره ۱/۱۱/۳۲۲۷ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ و واگذاری زمین به شرکت آب و توسعه