دستور جلسه ۹۶ شورا – ۴ مرداد ۱۴۰۱

  • ۳ مرداد ۱۴۰۱
  • ۷۸ بازدید

 

جلسه ۹۶ شورا روز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۸ با دستور کار ذیل برگزار میگردد.

 

️نطق پیش از دستور جناب آقای گل هاشم با محوریت محله جهادیه ️ساعت ۹/۳۰

حضور مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در صحن شورا **

نامه شماره ۱/۴/۶۱۹۱ کمک به مجمع شیرخوارگان حسینی **

نامه شماره ۱/۱۱/۶۱۴۹ واگذاری زمین به شرکت شمس عمران بابت مطالبات **

نامه ۱۵/۱/۶۹۱ درخواست مسجد امام حسین مبنی بر خریداری زمین