جلسه ۹۵ شورا -۱ مرداد ۱۴۰۱

  • ۳۰ تیر ۱۴۰۱
  • ۸۲ بازدید

 

جلسه ۹۵ شورا روز شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ با دستور کار ذیل برگزار میگردد.

نامه شماره۶۱۳۴ /۸ /۱ شهرداری تامین اعتبار جهت احداث موکب اربعین در مرز مهران

نامه شماره۶۰۷۶ /۱ /۱ شهرداری عوارض پروانه ساختمانی مربوط به پرونده خانم فدایی

نامه شماره ۶۰۷۳ /۱ /۱ شهرداری واریز الباقی طلب به مالکیت خانم همتی نژاد

نامه شماره ۶۱۱۳ /۱ /۱ شهرداری تغییر کاربری از مسکونی به تجاری موضوع درخواست آقای پهلوان

نامه شماره ۶۱۱۲ /۴ /۱ شهرداری مساعدت مالی به احدی از پرسنل شهرداری

**نامه شماره ۶۰۷۵ /۳ /۱ شهرداری کمک هزینه به پرسنل

نامه شماره ۶۰۸۱ /۱۷ /۱ شهرداری مساعدت مالی به احدی از شهروندان

نامه شماره ۶۶۸ /۱ /۱۵ ثبت شورا رنگ آمیزی سالن ورزشی باشگاه خانه ورزش محلات(کمیسیون فرهنگی )

نامه شماره ۶۶۵ /۱ /۱۵ ثبت شورا تعمیرات ساختمان خانه ورزش محلات (کمیسیون فرهنگی )
۱۴۰۱/۴/۳۰

 

🔴پخش زنده جلسات در صفحه اینستاگرام shora_live_semnan

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora
🖇twitter:#shora_semnan

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔@Semnan_shora