دستور جلسه ۹۳ شورا -۲۵ تیرماه ۱۴۰۱

  • ۲۳ تیر ۱۴۰۱
  • ۸۰ بازدید

با احترام
🔸جلسه ۹۳ شورا روز شنبه مورخه ۲۵ تیر ماه ساعت ۱۶ برگزار میگردد .

نامه شماره۶۶۸ /۱ /۱۵ ثبت شورا در خصوص اجاره نامه تنظیمی اداره کل زندانها

نامه شماره ۵۹۰۶ / ۱ / ۱ شهرداری تملک پلاک ثبتی به مالکیت آقای ادب

احیاء و بهره مندی اراضی جبهه دوم و سوم خیابان حکیم الهی و امام حسین (ع) ( کمیسیون عمران )

پیش بینی اتصال غرب و شرق از خیابان امام حسین به سعدی (کمیسیون عمران )

نامه شماره ۵۰۵۷ / ۵ / ۱ شهرداری در خصوص اجرای طرح مجموعه تفریحی گردشگری استخر زاوقان (کمیسیون عمران)

نامه شماره ۴۹۱۹ / ۲ / ۱ شهرداری در خصوص چمن مصنوعی جنب مسجد صاحب الامر (کمیسیون عمران)

نامه شماره ۵۰۴۳ / ۱۶ / ۱ شهرداری در خصوص تعیین تکلیف اسکلت بتنی اجرا شده در ضلع شمال غرب پارک شقایق (کمیسیون عمران)

**نامه شماره۵۶۸ / ۱ / ۱۵ ثبت شورا درخواست پایگاه حزب اله در خصوص مساعدت مالی (کمیسیون فرهنگی)

نامه شماره۳۳۹۷ /۱ /۱ شهرداری صورتجلسه کمیته نامگذاری (کمیسیون فرهنگی)

نامه شماره ۶۲۷ /۱ /۱۵ ثبت شورا درخواست هیات اسکیت سمنان در خصوص مساعدت در ایاب و ذهاب (کمیسیون فرهنگی)

نامه شماره ۱۰۲۴ / ۱ / ۱ شهرداری درخصوص کمیته نامگذاری (کمیسیون فرهنگی)

** نامه شماره ۴۵۸ / ۱ / ۱۵ ثبت شورا درخواست شورای فرهنگی محله زاوقان(کمیسیون فرهنگی )
۱۴۰۱/۴/۲۳