دستور جلسه ۹۲ شورا –۲۱ تیر ۱۴۰۱

  • ۲۰ تیر ۱۴۰۱
  • ۶۷ بازدید

 

جلسه ۹۲شورا روز سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح برگزار میگردو.

** ساعت ۹:۱۵ حضور شورای اسلامی روستای خیرآباد در صحن شورا

** نامه شماره۴۴۱۸ /۲۴ /۱ شهرداری در خصوص برنامه زمانبندی دوساله اجرای شبکه فاضلاب

** گزارش بازدید تصفیه خانه پساب (کمیسیون سرمایه گذاری)
احیاء و بهره مندی اراضی جبهه دوم و سوم خیابان حکیم الهی و امام حسین (ع) ( کمیسیون عمران )

** پیش بینی اتصال غرب و شرق از خیابان امام حسین به سعدی (کمیسیون عمران )

** نامه شماره ۵۰۵۷ / ۵ / ۱ شهرداری در خصوص اجرای طرح مجموعه تفریحی گردشگری استخر زاوقان (کمیسیون عمران)

** نامه شماره ۴۹۱۹ / ۲ / ۱ شهرداری در خصوص چمن مصنوعی جنب مسجد صاحب الامر (کمیسیون عمران)

** نامه شماره ۵۰۴۳ / ۱۶ / ۱ شهرداری در خصوص تعیین تکلیف اسکلت بتنی اجرا شده در ضلع شمال غرب پارک شقایق (کمیسیون عمران)

**نامه شماره۵۶۸ / ۱ / ۱۵ ثبت شورا درخواست پایگاه حزب اله در خصوص مساعدت مالی (کمیسیون فرهنگی)

** نامه شماره۳۳۹۷ /۱ /۱ شهرداری صورتجلسه کمیته نامگذاری (کمیسیون فرهنگی)

**نامه شماره ۶۲۷ /۱ /۱۵ ثبت شورا درخواست هیات اسکیت سمنان در خصوص مساعدت در ایاب و ذهاب (کمیسیون فرهنگی)

** نامه شماره ۱۰۲۴ / ۱ / ۱ شهرداری درخصوص کمیته نامگذاری (کمیسیون فرهنگی)

** نامه شماره ۴۵۸ / ۱ / ۱۵ ثبت شورا درخواست شورای فرهنگی محله زاوقان(کمیسیون فرهنگی )