دستور جلسه ۹۱_ شنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱

  • ۱۶ تیر ۱۴۰۱
  • ۸۲ بازدید

 

جلسه ۹۱ شورا روز شنبه ۱۸ تیر ماه ساعت ۱۶

** نامه شماره۵۳۶۴ /۸ /۱ شهرداری در خصوص تهیه بسته های فرهنگی

** نامه شماره ۵۲۶۰ /۱۰ /۱ شهرداری در خصوص درخواست علوم پزشکی مبنی بر بخشودگی بدهی

** نامه شماره۵۴۴۳ /۴ /۱ شهرداری در خصوص اخذ تسهیلات خرید دین

** نامه شماره۳۱۳۱ /۱ /۱ شهرداری در خصوص واگذاری مانده مساحت پلاک ثبتی به مالکیت آقای محسن کیا

**نامه شماره ۵۵۶۴ /۴ /۱ شهرداری در خصوص خرید قیر از شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان

** نامه شماره ۵۵۵۳ / ۱۱ / ۱ شهرداری در خصوص فروش زمین مسکونی در شهرک اتحاد

**نامه شماره ۵۵۰۸ / ۱ / ۱ شهرداری در خصوص تنظیم تفاهم نامه جدید با دانشگاه علوم پزشکی

 

 

🔴پخش زنده جلسات در صفحه اینستاگرام shora_live_semnan@

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora
🖇twitter:#shora_semnan

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔@Semnan_shora