دستور جلسه ۸۹ شورا -شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱

  • ۹ تیر ۱۴۰۱
  • ۷۵ بازدید

 

دستور جلسه ۸۹ شورا روز شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶

🔺️ساعت ۱۷ حضور رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری در صحن شورا

🔹 ساعت ۱۸/۳۰ حضور شهردار و اعضای شورای شهر درجزین در صحن شورا

** نامه شماره ۱/۱۱/۲۶۷۶ شهرداری در خصوص فروش و مزایده زمین واقع در شهید نوروزی

** نامه شماره ۱/۱۵/۴۷۶ ثبت شورا در خصوص پروانه پلاک ثبتی ۵۶۲۷ و توافقنامه فیمابین شهرداری

** نامه شماره ۱۵/۱/۵۲۱ ثبت شورا در خصوص درخواست آقای ارجنه مبنی بر تمدید پروانه ساختمانی واقع در ۱۷ شهریور

** نامه شماره ۱۵/۱/۳۰۳ ثبت شورا در خصوص پیشنهاد تصویب تعرفه تبصره ۳

** نامه شماره ۱/۱/۴۸۵۵ شهرداری درخواست آقای طالب بیدختی مبنی بر عدم پرداخت عوارض ساختمانی به قیمت روز

** نامه شماره ۱/۱۱/۴۹۸۴ شهرداری درخصوص فروش یک قطعه زمین در شهرک غرب

** نامه شماره ۱/۱/۵۰۸۶ شهرداری در خصوص انعقاد قرارداد جدید عملیات اجرایی مخزن سوخت فرودگاه

** نامه شماره ۱/۱۷/۵۰۳۶ شهرداری در خصوص مساعدت به شرکت فناوری جهان مهر گستر

** نامه شماره ۱/۱۰/۵۰۶۷ شهرداری در خصوص بخشودگی عوارض سالیانه نوسازی مسجد صاحب الزمان

 

دستور جلسه ۸۹ شورا -شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱

🔴پخش زنده جلسات در صفحه اینستاگرام shora_live_semnan

 

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora
🖇twitter:#shora_semnan

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔@Semnan_shora