دستور جلسه ۸۸ شورا – ۷ تیرماه ۱۴۰۱

  • ۶ تیر ۱۴۰۱
  • ۸۰ بازدید

 

با احترام :
جلسه ۸۸ شورا روز سه شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح با دستور کار ذیل برگزار میگردد.

🔺️نطق پیش از دستور جناب دکتر نظری با موضوع ارائه گزارش ماموریت اجلاس شهرسازی و معماری

🔺️ ساعت ۱۱/۳۰ حضور دکتر قدس رئیس دانشگاه علوم پزشکی در صحن شورا

** نامه شماره ۱/۱۷/۴۹۲۷ شهرداری مساعدت به احدی از شهروندان

** نامه شماره ۱/۳/۴۸۴۶ شهرداری ارائه تخفیف به کارکنان شهرداری جهت ثبت نام دانشگاه شهرداری

** نامه شماره۱/۲/۴۶۱۴ شهرداری تملک پلاک ثبتی به مالکیت آقای موسی طاهریان

** نامه شماره ۱/۲۴/۴۹۱۸ شهرداری مجوز انعقاد قرارداد با شرکت مهندسی مشاور آریا سازه ارگ

** نامه شماره ۱/۱۱/۴۶۵۶ شهرداری مجوز فروش واحد تجاری در طبقه اول مجتمع تجاری ایران زمین

** نامه شماره ۱/۲/۴۸۷۵ شهرداری پرداخت غرامت اضافه عرصه واقع در طرح به مالکیت آقای حسین طالبی

** نامه شماره ۱/۱/۴۹۵۲ شهرداری درخواست بنیاد مسکن جهت صدور پروانه ساختمانی بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۰

** نامه شماره ۱/۶/۴۹۳۲ شهرداری عملیات کاشت و اجرای شبکه آبیاری مکانیزه فرودگاه سمنان و هزینه های مربوطه

** نامه شماره ۱/۱/۴۸۵۴ شهرداری درخواست دانشگاه علوم پزشکی در خصوص پروژه کلینیک فیزیوتراپی خیر ساز

** نامه شماره ۱/۱/۴۹۳۷ شهرداری ارسال فرم آنالیز مستندات مربوط به کلینیک بیمارستان کوثر و امیر المومنین

 

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora
🖇twitter:#shora_semnan

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔@Semnan_shora