دستور جلسه ۸۴ – ۲۴خرداد ۱۴۰۱

  • ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
  • ۷۵ بازدید

با احترام :
دستور جلسه ۸۴ شورا روز سه شنبه ۲۴ خرداد ساعت ۸ صبح

💢 نطق پیش از دستور جناب آقای طالب بیدختی با موضوع فوتبال ساحلی

💢 ساعت ۱۱:۳۰ حضور هیات امنای مسجد الرضا کوی رضوان در صحن شورا

💢ساعت ۱۲:۳۰ حضور رییس ستاد اقامه نماز استان در صحن شورا

* نامه شماره ۱/۳۶/۳۶۶۲ شهرداری در خصوص معرفی نماینده شورا در کمیته توانمند سازی

* نامه شماره ۱/۲۴/۳۱۰۰ شهرداری تخصیص بخشی از پساب فاضلاب به شهرک صنعتی (کمیسیون سرمایه گذاری)

* نامه شماره ۲/۲/۳۸۹ در خصوص طراحی و اجرای پل معلق بر روی دریاچه پارک کوهستان(کمیسیون عمران)

* نامه ارسالی از کمیسیون سرمایه گذاری در خصوص بررسی وضعیت سرمایه گذاری در ضلع شمال شرقی میدان عدالت

* نامه شماره ۱۵/۱/۴۲۴ ثبت شورا در خصوص درخواست موسسه ساقی کوثر جهت یک باب ساختمان به موسسه

* نامه شماره ۲/۲۰/۴۵۶ شهرداری در خصوص مجوز فروش زمین در شهرک غرب

* نامه شماره ۱/۱۱/۴۰۰۵ شهرداری در خصوص فروش یک قطعه زمین در میدان امام

* نامه شماره ۱/۱۷/۴۰۷۳ شهرداری در خصوص درخواست مساعدت مالی به احدی از شهروندان
۱۴۰۱/۳/۲۳