دستور جلسه ۷۹ شورای شهر – سوم خرداد ۱۴۰۱

  • ۲ خرداد ۱۴۰۱
  • ۱۳۲ بازدید

💠 دستور جلسه ۷۹
سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح

🔸نطق پیش از دستور جناب دکتر موسوی در خصوص مدیریت یکپارچه شهری

🔹نطق پیش از دستور جناب آقای گلهاشم در خصوص گزارش ماموریت به گلستان

🔸بررسی نامه های شماره ۱/۴/۲۹۷۹ ، ۱/۴/۲۹۸۴ ، ۱/۴/۲۹۸۳ ، ۱/۴/۲۹۸۱ شهرداری در خصوص کمک بلاعوض به احدی از شهروندان

🔸بررسی نامه شماره ۱/۴/۲۹۸۲ شهرداری با موضوع کمک بلاعوض به آستان مقدس امامزاده اشرف (ع)

🔸نامه شماره ۱/۶/۱۱۱۵ شهرداری با موضوع اجرای شبکه آبیاری مکانیزه فرودگاه ( ارسالی از کمیسیون عمران)

🔹ساعت ۱۰ دیدار با دکتر کامران قدس رییس دانشگاه علوم پزشکی

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔@Semnan_shora