دستور جلسه ۷۸شورا -۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

  • ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • ۱۴۲ بازدید

 

💠دستور جلسه ۷۸
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۶

🔸️نامه شماره ۱/۱/۲۷۷۰ شهرداری درخصوص تخفیف هزینه صدور پروانه شرکت زیرساخت و پشتیبانی سپاه

🔸️نامه شماره ۱/۱۱/۲۷۷۲ شهرداری در خصوص فروش زمین واقع در شمال میدان عدالت

🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۷۹۶ شهرداری درخواست اقای زرگر ( ارجاع از کمیسیون حقوقی)

🔸️نامه شماره ۱/۱/۳۲۱ شهرداری در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح احداث معابر به مالکیت آقای رفیعیان ( ارجاع از کمیسیون حقوقی)

🔸️ساعت ۱۸ حضور مرکز خدمات حوزه علمیه استان در صحن شورا