دستور جلسه ۷۴شورا – ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۱

  • ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • ۶۸ بازدید

به علت سفر پرویز سروری رئیس شورای عالی استان های کشور به سمنان و جلسات ایشان در روز شنبه جلسه رسمی شورا روز یکشنبه عصر برقرار است

♦️جلسه ۷۴ شورا روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ بادستور کار ذیل برگزار میگردد.

shora.semnan.ir/d74j/

🔸نامه شماره ۲/۱۷/۱۹۷ شهرداری در خصوص واگذاری قطعه زمین جهت تامین منابع مالی پروژه سوخت فرودگاه
🔸نامه شماره ۱/۱/۱۱۱۷ شهرداری در خصوص پرونده آقای ضیایی
🔸نامه شماره ۱/۲۰/۱۶۵۴ شهرداری در خصوص تشکیل جلسات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵
🔸نامه شماره ۶/۱۷/۹۵ شهرداری در خصوص درخواست نماینده شرکت تعاونی کارگران آزاد شماره ۹
🔸نامه شماره ۱/۱/۱۹۸۴۴ شهرداری درخصوص ملک خانم قدس واقع در ضلع جنوب غربی میدان نماز
🔸نامه شماره ۱/۱۷/۴۸۶ شهرداری درخصوص عدم انعقاد قرارداد سرویس بهداشتی شهرداری
🔸گزارش ارسالی ازکمیسیون برنامه بودجه درخصوص درآمدهای فروردین سال ۱۴۰۱
🔸گزارش ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده سالهای ۷۸ تا ۹۸

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔@Semnan_shora