دستور جلسه ۷۰شورا روز سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

  • ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
  • ۸۳ بازدید

 

✳جلسه ۷۰شورا روز سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح برگزار میگردد

💠بررسی نامه شماره ۱۵/۱/۸۰ ثبت شورا درخواست آقای بیرقی جهت تمدید مهلت پروانه ساختمانی
💠 بررسی نامه شماره ۱۵/۱/۹۸ ثبت شورادرخواست آقای ادیبی درخصوص تخفیف فصلی
💠بررسی نامه شماره ۱۵/۱/۱۳۳ ثبت شورا درخواست اقای ذوالفقاری بابت مساعدت در پرداخت جریمه ماده صد
💠بررسی نامه شماره ۱/۸/۷۵۹ شهرداری در خصوص هزینه کارشناسی مسجد بقیه الله اعظم

💠بررسی موارد مربوط به سرمایه گذاری در شهر

🔺️ساعت ۹ صبح حضور آقای اقوامی پناه سرپرست فرمانداری سمنان در خصوص نرخ ناکسی