دستور جلسه ۶۶شورا روز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

  • ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
  • ۱۷۶ بازدید

 

 

ا سلام و احترام
ضمن تبریک سال نو وفرا رسیدن ماه مبارک رمضان
باستحضار می رساند اولین جلسه سال ۱۴۰۱ شورا روز سه شنبه ۱۶فروردین ساعت ۸ صبح بادستور کارذیل برگزار میگردد.

🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۹۲۲۲ شهرداری در خصوص درخواست مساعدت در پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد مربوط به آقای ذوالفقاری

🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۹۳۷۹ شهرداری در خصوص ارسال مستندات ملک خانم مکی

🔸️نامه شماره ۲/۱/۲۴۷۱ شهرداری در خصوص اساسنامه سازمان عمران

🔸️نامه شماره ۱/۴/۱۹۹۱۳ شهرداری در خصوص کمک به خانم شیدایی

🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۹۹۲۵ شهرداری در خصوص تملک قسمتی از ملک آقای یدالهی

🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۹۹۸۷ شهرداری در خصوص صدورپروانه ساختمانی بر مبنای تعرفه سال۹۸ مربوط به آقای ستاری

🔸️نامه شماره ۱/۱۱/۲۰۰۰۳ شهرداری در خصوص تعیین تکلیف کاروانسرای شاه عباسی ودادگاه انقلاب

🔸️نامه شماره ۱/۶/۲۰۱۱۸ شهرداری در خصوص برآورد هزینه بلوار فرودگاه