دستور جلسه ۶۵ شورا روز سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

  • ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
  • ۲۲۴ بازدید

 

 

 

جلسه ۶۵ شورا روز سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح بادستور کارذیل برگزار میگردد.

🔸️نامه شماره ۱۵/۱/۱۶۸۷ شورای استان مثبوت در شورا در خصوص ارائه چالش های مرتبط با شهرسمنان

🔸️نامه شماره ۱/۱۱/۱۹۳۰۱ شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی مربوط به بدهی آقای رحمت اله همتی

🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۷۲۶۱ شهرداری در خصوص آپارتمان واگذار شده در مجتمع کومش گستر به آقای شریعت.

🔸️نامه شماره ۱/۸/۱۹۴۸۰ شهرداری موضوع فضاسازی محوطه بیماران دانشگاه علوم پزشکی

🔸️نامه شماره ۲/۲۰/۲۴۵۸ شهرداری تفاهم نامه فیمابین شهرداری و توزیع برق

🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۹۲۹۹ شهرداری موضوع پایانکار شرکت تعاونی پدافند هوایی

🔸️نامه شماره ۱/۴/۱۹۶۹۶ شهرداری در خصوص کمک به هیات لوا الزینب

🔸️نامه شماره ۱/۸/۱۹۴۷۸ شهرداری در خصوص کارشناسی هزینه های کتابخانه آیت اله عالمی

🔸️نامه شماره ۱/۴/۱۹۵۳۷ شهرداری در خصوص کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات

🔸️نامه شماره ۱/۸/۱۹۴۸۱ شهرداری در خصوص واگذاری مجموعه ستاد اربعین به صورت بلند مدت به آقای دانشگر