دستور جلسه ۶۴ شورا روز شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

  • ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
  • ۱۲۹ بازدید

 

[ Photo ]
جلسه ۶۴ شورا روز شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ بادستور کارذیل برگزار میگردد.

👇👇👇
🆔semnana_shora

شورای اسلامی شهر سمنان, [۳/۱۰/۲۰۲۲ ۱۰:۴۱ AM]
[In reply to شورای اسلامی شهر سمنان]
جلسه ۶۴ شورا روز شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ بادستور کارذیل برگزار میگردد.

🔸حضور مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری جهت بررسی برخی موارد تعرفه سازمان.

🔸نامه شماره ۱/۳۱/۱۹۶۷۸ شهرداری جابجایی ردیف بودجه

🔸نامه شماره ۱/۳۱/۱۹۶۷۹ شهرداری جابجایی ردیف بودجه

🔸نامه شماره ۱/۱/۱۹۳۷۹ شهرداری موضوع ارسال مدارک ملک خانم مکی

🔸نامه شماره ۱۵/۱/۱۶۸۷ شورای استان مثبوت در شورا در خصوص ارائه چالش های مرتبط با شهرسمنان

🔸نامه شماره ۱/۸/۱۸۲۸۸ شهرداری در خصوص قرارداد ممیزی املاک

🔸نامه شماره ۱/۱۱/۱۹۳۰۱ شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی مربوط به بدهی آقای رحمت اله همتی

🔸نامه شماره ۱/۱/۱۷۲۶۱ شهرداری در خصوص آپارتمان واگذار شده در مجتمع کومش گستر به آقای شریعت.

🔸نامه شماره ۱/۸/۱۹۴۸۰ شهرداری موضوع فضاسازی محوطه بیماران دانشگاه علوم پزشکی

🔸نامه شماره ۲/۲۰/۲۴۵۸ شهرداری تفاهم نامه فیمابین شهرداری و توزیع برق

🔸نامه شماره ۱/۱/۱۹۲۹۹ شهرداری موضوع پایانکار شرکت تعاونی پدافند هوایی

🔹ساعت۱۹ حضور ریاست محترم دانشگاه سمنان در صحن شورا در خصوص تعریف ناحیه یا پهنه نوآوری در شهر

پخش زنده و ویدیوی جلسات در صفحه اینستاگرام

👇🔻🔻🔻👇
#shora_live_semnan

✳️خبرهای شورای شهر را در کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی و سایت شورا دنبال کنید

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔@Semnan_shora