جلسه ۶۲ شورا -شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

  • ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
  • ۱۸۷ بازدید

 

دستور جلسه ۶۲ شورا روز شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۶

🔹نطق پیش از دستور دکترموسوی
🔹نامه شماره ۱/۴/۱۸۹۹۴ شهرداری در خصوص پرداختی از محل رفاهی

🔸نامه شماره ۱/۳۱/۱۹۲۹۶ شهرداری – جابجایی ردیف بودجه

🔸نامه شماره ۱/۱/۱۸۴۴۴ شهرداری -عوارض پروانه ساختمانی مالک مصطفی همتی
🔸نامه شماره ۱۵/۱/۱۹۰۲ ثبت شورا تکیه اعظم زاوغان- تعهد شهرداری و واگذاری دو باب مغازه به مسجد

🔸نامه شماره ۱/۴/۱۸۵۸۹ شهرداری -نحوه پرداخت هزینه های انجام شده شرکت چهار خشت کویر

🔸نامه شماره ۱/۳۱/۱۸۱۹۰ شهرداری – جابجایی ردیف بودجه

🔸نامه شماره ۱۵/۱/۱۶۸۷ شورای استان -چالش های مرتبط با شهر

🔸نامه شماره۱/۱۰/۱۷۸۵۹ شهرداری – آیین نامه اجرایی حفاری

🔹 نامه شماره ۱/۱/۱۶۸۵۸ شهرداری -دریافت غرامت ملک آقای ادب

🔸نامه شماره ۱۵/۱/۱۹۲۸ ثبت شورا درخواست تعیین تکلیف ملک آقای خالصی واقع در کوچه فاطمیه

پخش زنده جلسات در صفحه اینستاگرام

👇🔻🔻🔻👇
#shora_live_semnan

✳️خبرهای شورای شهر را در کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی و سایت شورا دنبال کنید

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora

🆔@Semnan_shora