دستور جلسه ۱۲۱ شورای شهر – ۱۴ آبان ۱۴۰۱

  • ۱۴ آبان ۱۴۰۱
  • ۱۳۵ بازدید
دستور جلسه

 

 

 

جلسه شماره ۱۲۱-    شنبه  ۱۴آبان ماه ۱۴۰۱

 

 

 

موضوع نامه ارسالی شماره نامه
کمک بلاعوض به موسسه فرهنگ و رسانه افرا فروغ شهرداری ۱۲۴۴۹/۴/۱
عوارض صدور پروانه ساختمانی آقای معصومیان شهرداری ۱۲۳۲۴/۱/۱
تهیه برنامه ۵ ساله ثبت شورا ۱۴۵۵/۱/۱۵
تشکیل جلسه با شورای شهر بجنورد ثبت شورا ۱۴۶۳/۱/۱۵