دستور جلسه ۱۰۹ شورای شهر – ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

  • ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
  • ۹۷ بازدید
دستور جلسه

 

با احترام، جلسه ۱۰۹ شورا روز سه شنبه مورخ ۲۹ شهریور ساعت ۸ صبح تشکیل می گردد.‌

دستور کار جلسه :
نامه شماره ۱/۲۴/۸۸۲۸ شهرداری در خصوص توسعه کمی و کیفی تصفیه خانه در خارج از محل فعلی

نامه شماره ۲/۲۰/۱۱۷۵ شهرداری تفاهم نامه فیمابین میراث و شهرداری در خصوص خانه تدین

نامه شماره ۱/۴/۸۷۵۰ در خصوص اخذ تسهیلات وام خرید دین

**نامه شماره۱/۳۱/۸۹۷۲ شهرداری خرید ون برقی جهت مسیر فرهنگی خیابان امام

**نامه شماره ۱/۱/۹۰۳۹ در خصوص تملک ملک علی اصغر چیتگران

نامه شماره ۱/۴/۹۲۷۶ شهرداری مساعدت به موکب منتظران حضرت مهدی (عج)

نامه شماره ۱/۴/۹۲۷۹ فروش زمین بابت سنوات کارکنان بازنشسته

نامه شماره ۱/۱۸/۹۲۸۵ اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی پروژه ایران زمین

نامه شماره ۱/۲۴/۸۸۲۷سرمایه گذاری شرکت شهرک های صنعتی در تصفیه خانه

نامه شماره ۱/۱۰/۸۷۷۴ شهرداری ابطال وجه بابت صدور مجوز حفاری

** نامه شماره ۱۵/۱/۱۰۷۳ ثبت شورا صورتجلسه طرح امامزاده یحیی (ع)