دستور جلسه ۱۰۷ شورا – ۱۲شهریور ۱۴۰۱

  • ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
  • ۸۲ بازدید
دستور جلسه

جلسه ۱۰۷ شورا روز شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ با دستور کار ذیل برگزار می گردد :

🔺ساعت ۱۷:۳۰ حضور مشاور تقاطع غیر همسطح امام حسن (ع) در صحن شورا

تعیین حسابرس سال ۱۴۰۱ شهرداری (کمیسیون حقوقی)

نامه شماره ۱۵/۱/۸۴۹ ثبت شورا پیش نویس حسابرسی سال ۹۹

نامه شماره ۱/۱۶/۸۲۰۰ شهرداری موضوع طراحی استراحتگاه در پارک کومش

نامه شماره ۱/۳۱/۸۲۰۱ شهرداری موضوع تصمیم گیری جهت ساختمان خندق محلات

نامه شماره ۱/۳۱/۸۳۴۵ شهرداری موضوع بازگشایی خیابان ارتباطی از داخل محوطه اداره راهداری

نامه شماره ۱/۳۱/۸۳۳۱ شهرداری موضوع طرح جامع آرامستان

** نامه شماره ۱/۳۱/۸۲۱۴ شهرداری موضوع تفریغ بودجه

🔴پخش زنده جلسات در صفحه اینستاگرام shora_live_semnan

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora
🖇twitter:#shora_semnan

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔 @Semnan_shora