دستور جلسه ۱۰۶ شورا _۸ شهریور ۱۴۰۱

  • ۷ شهریور ۱۴۰۱
  • ۷۸ بازدید
دستور جلسه

 

با احترام، جلسه ۱۰۶ شورای اسلامی شهر سمنان روز سه شنبه مورخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۸ با حضور کلیه اعضاء در محل ساختمان شورا بر اساس دستور کار ذیل تشکیل می گردد .

دستور کار جلسه :
🔸ساعت۸/۳۰ حضور جناب آقای پاک طینت مدیر شرکت توزیع برق شهرستان در صحن شورا

نامه شماره ۱/۱/۷۲۱۶ درخواست آقای زرگر در خصوص پرداخت غرامت (کمیسیون حقوقی)

نامه شماره ۱/۱/۶۹۹۶عوارض تفکیک ملک آقای عبدوس در میدان کشاورز (کمیسیون حقوقی)

نامه شماره ۱/۲/۴۸۷۴ پرونده آقای امین بیدختی ورثه خانم زبیده طالبی (کمیسیون حقوقی)

تعیین حسابرس سال ۱۴۰۱ شهرداری (کمیسیون حقوقی)

** نامه شماره ۱/۳۱/۸۱۸۲طراحی پارک ریحانه النبی بعنوان پارک بانوان