دستور جلسه۱۰۴ – ۱ شهریور ۱۴۰۱

  • ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
  • ۷۲ بازدید
دستور جلسه

جلسه ۱۰۴ شورا روز سه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح با دستور کار ذیل برگزار می گردد .

🔹ساعت ۱۰ ارائه گزارش مدیر سازمان عمران شهرداری سمنان در خصوص طرح‌ها

🔸ساعت ۱۱ حضور مدیر کل محترم اقتصاد و دارایی در صحن شورا

 

نامه شماره ۱۵/۱/۶۹۴ ثبت شورا درخواست آقای کریمی مدیر مجموعه گل نرگس (کمیسیون حقوقی)

* نامه شماره ۱۵/۱/۶۹۲ ثبت شورا درخواست خانم دربان مالک ملک تجاری شهید هاشمی نژاد (کمیسیون حقوقی)

نامه شماره ۱۵/۱/۷۳۱ثبت شورا درخواست شرکت فرتاک سازان هامون(کمیسیون حقوقی)

نامه شماره ۱/۱/۲۰۰۶۶ شهرداری درخواست خانم طاهره سلامت منش (کمیسیون حقوقی)

گزارش درآمد شهرداری و سازمانها(کمیسیون حقوقی)

نامه شماره ۱۵/۱/۹۱۵ثبت شورا در خصوص بخشودگی جریمه دیرکرد ساکنین مسکن مهر ۹

🖇website:Shora.semnan.ir
🖇Telegram:@Semnan_shora
🖇 Instagram:#Semnan_shora
🖇twitter:#shora_semnan

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔 @Semnan_shora