دستور جلسه ۱۰۳- ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

  • ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
  • ۸۷ بازدید

 

جلسه شماره ۱۰۳_شنبه ۲۹مرداد ۱۴۰۱ راس ساعت ۱۶

ساعت ۱۷ : حضور آقای دانشگر از موکب لببیک یا حسین(ع)

ساعت ۱۸ : حضور آقای همت هادیان به عنوان رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان سمنان

۱_نامه شماره۱/۸/۷۴۱۴شهرداری در خصوص اعزام ۴۰ نفر از پرسنل به کربلای معلی.
۲_لایحه شماره۱/۴/۷۴۳۷شهرداری در خصوص کمک بلاعوض به موکب رسانه ای فجر.
۳_لایحه شماره ۱/۱/۷۴۹۷شهرداری درخواست آقای حسین بهرامی مالک پلاک ثبتی ۴۴۸۳.
۴_ نامه شماره ۱/۱۸/۵۷۵۵شهرداری درخواست آقای سعدالله جهت ساخت زائر سرای ائمه بقیع(کمیسیون حقوقی).
۵_نامه شماره ۱۵/۱/۶۹۴ثبت شورا درخواست آقای کریمی مدیر مجموعه گل نرگس (کمیسیون حقوقی).
۶_لایحه شماره۱/۱/۶۹۶۹شهرداری پرونده خاندان سادات شریعت پناهی در خصوص صورتجلسه توافقی (کمیسیون حقوقی وکمیسیون عمران).
۷_نامه شماره ۱۵/۱/۶۹۲ثبت شورا درخواست خانم دربان مالک ملک تجاری خیابان شهید هاشمی نژاد (کمیسیون حقوقی).
۸_نامه شماره ۱۵/۱/۷۳۱ثبت شورا درخواست شرکت مهندسی فرتاک سازان هامون( کمیسیون حقوقی).
۹_نامه شماره ۱/۱/۲۰۰۶۶ شهرداری درخواست خانم طاهره سلامت منش (کمیسیون حقوقی).
۱۰_در خصوص گزارش درآمد شهرداری و سازمانها(کمیسیون حقوقی).