بازدید کمیسیون فرهنگی ورزشی اجتماعی شورای شهر از نیم فلکه

  • ۹ بهمن ۱۴۰۰
  • ۱۲۳ بازدید

🔹رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر سمنان از محله آتشگاه و نیم فلکه ( حاجی شیخ) به هدف بررسی مشکلات اجتماعی با همراهی مردم این محله از این منطقه بازدید کردند