دسته: ورزشی

توسعه و ارائه برنامه جامع ورزشی در روستاها

  • 22 آبان 1397
  • دیدگاه غیر فعال شده است
با حضور رئیس گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی در جلسه شورای استان بررسی شد؛ توسعه و ارائه برنامه جامع ورزشی در روستاها در جلسه ای که با حضور رئیس گروه توسعه‌ ورزش همگانی و‌روستایی اداره کل ورزش و‌جوانان استان سمنان در استانداری تشکیل شد بر لزوم ارائه برنامه جامع و مدون در روستاها تاکید […]