دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۵

 • ۱۱ دی ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۵   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۳ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۳ ازساعت    ۱۶ لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۳۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر حاضر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۴

 • ۳ دی ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۳۴ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۴   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۲۹ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۲۹ ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۳۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۳

 • ۳ دی ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۳۳ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۳   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۲۶ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۲۶ ازساعت    ۱۶ لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۳۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۲

 • ۲۶ آذر ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۳۲ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۲   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۲۲ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۲۲ ازساعت    ۸  لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۳۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۳۱

 • ۲۱ آذر ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۳۱   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۱   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۱۹ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۱۹ ازساعت    ۱۶  لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۳۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۰

 • ۱۵ آذر ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۳۰ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۰   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۱۵ تاریخ جلسه :سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۱۵ ازساعت    ۸  لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۳۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۲۹

 • ۱۳ آذر ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۲۹ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۲۹   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۱۲ تاریخ جلسه :شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۱۲ ازساعت    ۱۶  لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۲۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای شورای شهر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۲۸

 • ۱۲ آذر ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۲۸   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۲۸   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۸ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۸ ازساعت    ۸  لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۲۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۲۷

 • ۶ آذر ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۲۷   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۲۷   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۵ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۵ ازساعت    ۱۶  لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۲۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۲۶

 • ۳ آذر ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۲۶ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۲۶   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۱ تاریخ جلسه :  سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۱ ازساعت    ۸  لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۲۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]
عنوان ۵ از ۴۰« اولین...«۳۴۵۶۷ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »