دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۷۲

 • ۷ خرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۷۲ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۷۲     بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۲۷۲ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۳/۳ تاریخ جلسه :  سه شنبه         مورخه ۹۹/۳/۶ از ساعت  ۸ لغایت ۱۵ شماره جلسه : ۲۷۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۷۱

 • ۶ خرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۲۷۱   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۲۷۱ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :  ۹۹/۲/۳۱ تاریخ جلسه :  شنبه         مورخه ۹۹/۳/۳ از ساعت  ۱۶ لغایت ۲۰ شماره جلسه : ۲۷۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۷۰

 • ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۲۷۰   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۲۷۰ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹۲/۲/۲۸ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخه ۹۹/۲/۳۰ از ساعت  ۸ لغایت ۱۵ شماره جلسه : ۲۷۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۶۹

 • ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  فایل صوتی جلسه ۲۶۹   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۲۶۹ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۲/۲۴ تاریخ جلسه : شنبه         مورخه ۹۹/۲/۲۷ از ساعت  ۱۶ لغایت ۲۰ شماره جلسه : ۲۶۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۶۸

 • ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۶۸   بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۶۸   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۲۶۸ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۲/۲۱ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخه ۹۹/۲/۲۳ از ساعت  ۸ لغایت ۱۴ شماره جلسه : ۲۶۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۶۷

 • ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۲۶۷   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۲۶۷ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۲/۱۷ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۲/۲۰ از ساعت  ۱۶ لغایت ۲۰ شماره جلسه : ۲۶۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۶۶

 • ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۲۶۶   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۲۶۶ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۲/۱۴ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۲/۱۶ از ساعت  ۸ لغایت ۱۵ شماره جلسه : ۲۶۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۶۵

 • ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۶۵ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۶۵   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۲۶۵ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۲/۱۰ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۲/۱۳ از ساعت ۱۶ لغایت ۲۰ شماره جلسه : ۲۶۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۶۴

 • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
قسمت اول فایل صوتی جلسه ۲۶۴ قسمت دوم فایل صوتی جلسه ۲۶۴ بخش سوم فایل صوتی جلسه ۲۶۴   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۲۶۴ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۲/۷ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۲/۹ از ساعت ۸ لغایت ۱۵ شماره جلسه : ۲۶۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۶۳

 • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
قسمت اول فایل صوتی جلسه ۲۶۳ قسمت دوم فایل صوتی جلسه ۲۶۳   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۲۶۳ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۲/۳ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۲/۶ از ساعت ۱۶ لغایت ۲۰ شماره جلسه : ۲۶۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]
عنوان ۳۰ از ۳۹« اولین...۱۰۲۰«۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲ » ...آخر »