دسته: مصوبات جلسات

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۸۵

 • ۱ تیر ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۸۵ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۸۵ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۸۵   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۳/۲۸ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :۱۴۰۱/۳/۲۸ ازساعت   ۱۶            لغایت  ۲۱ شماره جلسه  :  ۸۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۸۴

 • ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۸۴ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۸۴   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۸۴   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۳/۲۴ تاریخ جلسه :   سه شنبه     مورخه :۱۴۰۱/۳/۲۴ ازساعت   ۸            لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :  ۸۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۸۳

 • ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۸۳   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۸۳   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱/۳/۲۱ تاریخ جلسه :   شنبه     مورخه :۱۴۰۱/۳/۲۱ ازساعت   ۱۶         لغایت  ۲۰:۳۰ شماره جلسه  :  ۸۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۸۲

 • ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۸۲ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۸۲   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۸۲   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۳/۱۷ تاریخ جلسه :   سه شنبه     مورخه :۱۴۰۱/۳/۱۷ ازساعت   ۹         لغایت  ۱۳:۳۰ شماره جلسه  :  ۸۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۸۱

 • ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۸۱ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۸۱   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۸۱   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۳/۱۰ تاریخ جلسه :   سه شنبه     مورخه :۱۴۰۱/۳/۱۰ ازساعت   ۸         لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۸۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۸۰

 • ۸ خرداد ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۸۰   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۸۰   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۳/۷ تاریخ جلسه :   شنبه     مورخه :۱۴۰۱/۳/۷ ازساعت   ۱۶         لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۸۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۷۹

 • ۸ خرداد ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۷۹ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۷۹   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۷۹   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۳/۳ تاریخ جلسه :  سه شنبه     مورخه :۱۴۰۱/۳/۳ ازساعت  ۸:۰۰               لغایت  ۱۴/۳۰ شماره جلسه  :  ۷۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۷۸

 • ۸ خرداد ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۷۸   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۷۸   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۲/۳۱ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :۱۴۰۱/۲/۳۱ ازساعت  ۱۶               لغایت  ۲۰/۳۰ شماره جلسه  :  ۷۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه۷۷

 • ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۷۷ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۷۷   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۷۷   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۲/۲۷ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :۱۴۰۱/۲/۲۷ ازساعت  ۸               لغایت  ۱۴:۳۰ شماره جلسه  :  ۷۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۷۶

 • ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۷۶   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۷۶   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۲/۲۴ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه : ۱۴۰۱/۲/۲۴ ساعت  ۱۶               لغایت  ۲۰:۱۵ شماره جلسه  :  ۷۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]
عنوان ۱۰ از ۴۰« اولین...«۸۹۱۰۱۱۱۲ » ۲۰۳۰۴۰...آخر »