دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۲۰

 • ۲۲ مهر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۰ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۰ بخش سوم فایل صوتی جلسه ۲۰

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۹

 • ۱۸ مهر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۹ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۹   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۹ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۷/۱۷ تاریخ جلسه :   شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۷/۱۷ ازساعت ۱۶ لغایت  ۲۲:۳۰ شماره جلسه  :  ۱۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۸

 • ۱۱ مهر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۸ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۸   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۸ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :  ۱۰/۷/۱۴۰۰ تاریخ جلسه :   شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۷/۱۰ ازساعت ۱۶ لغایت  ۲۱ شماره جلسه  :  ۱۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۷

 • ۶ مهر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
 فایل صوتی جلسه ۱۷

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۶

 • ۴ مهر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۶ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۶   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۱۶ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۷/۳ تاریخ جلسه :   سه شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۷/۳ ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۱ شماره جلسه  :  ۱۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵

 • ۴ مهر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۵ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۵     بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۱۵ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۶/۳۰ تاریخ جلسه :   سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۰/۶/۳۰ ازساعت ۸  لغایت  ۱۳ شماره جلسه  :  ۱۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۴

 • ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۴   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۱۴ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۶/۲۷ تاریخ جلسه :   شنبه     مورخه :  ۱۴۰۰/۶/۲۷ ازساعت ۱۶ لغایت  ۲۱ شماره جلسه  :  ۱۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳

 • ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۳ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۳   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۱۳ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۶/۲۱ تاریخ جلسه :   سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۰/۶/۲۳ ازساعت ۸  لغایت  ۱۳ شماره جلسه  :  ۱۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۲

 • ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۲ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۲   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۱۲ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۰/۶/۱۹ تاریخ جلسه :   شنبه     مورخه :  ۱۴۰۰/۶/۲۰ ازساعت ۱۶  لغایت ۲۱ شماره جلسه  :  ۱۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۱

 • ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۱ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۱ بخش سوم فایل صوتی جلسه ۱۱   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۱۱ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۶/۱۴ تاریخ جلسه :   سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۰/۶/۱۶ ازساعت ۸  لغایت ۱۵ شماره جلسه  :  ۱۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت […]
عنوان ۱ از ۲۴۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰...آخر »