دسته: مصوبات جلسات

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۵۰

 • ۲۷ دی ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۵۰ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۵۰     بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۵۰   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ازساعت ۱۶:۰۰  لغایت  ۲۱:۳۰ شماره جلسه  :  ۵۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۴۹

 • ۲۲ دی ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۴۹ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۴۹   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۴۹   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ازساعت ۸:۰۰  لغایت  ۱۳:۴۰ شماره جلسه  :  ۴۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۴۸

 • ۲۲ دی ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۴۸ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۴۸ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۴۸   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ازساعت ۱۶:۰۰  لغایت  ۱۹:۳۰ شماره جلسه  :  ۴۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۴۷

 • ۱۸ دی ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۴۷ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۴۷ بخش سوم فایل صوتی جلسه ۴۷   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۴۷   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴بازساعت ۸:۰۰  لغایت  ۱۴:۰۰ شماره جلسه  :  ۴۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۴۶

 • ۱۸ دی ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۴۶   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ازساعت ۱۶:۰۰  لغایت  ۱۹:۰۰ شماره جلسه  :  ۴۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر حاضر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۴۵

 • ۹ دی ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۴۵ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۴۵ بخش سوم فایل صوتی جلسه ۴۵ بخش چهارم فایل صوتی جلسه ۴۵ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۴۵   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۱۰/۷ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۱۰/۷ ازساعت ۸:۰۰  لغایت  ۱۴:۳۰ شماره جلسه  :  ۴۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۴۴

 • ۶ دی ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۴۴ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۴۴ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۴۴   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۱۰/۴ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۴/۱۰ ازساعت ۱۶:۰۰  لغایت  ۲۱ شماره جلسه  :  ۴۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۴۳

 • ۶ دی ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۴۳ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۴۳ بخش سوم فایل صوتی جلسه ۴۳   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۴۳   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۹/۳۰ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۹/۳۰ ازساعت ۸:۰۰  لغایت  ۱۴:۳۰ شماره جلسه  :  ۴۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۴۲

 • ۲۹ آذر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۴۲ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۴۲ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۴۲   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۷/۲۹ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۹/۲۷ ازساعت ۱۶:۰۰  لغایت  ۲۲:۰۰ شماره جلسه  :  ۴۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۴۱

 • ۲۵ آذر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۴۱ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۴۱ بخش سوم فایل صوتی جلسه ۴۱ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۴۱   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۰/۹/۲۳ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۹/۲۳ ازساعت ۸:۰۰  لغایت  ۳۰/۱۴ شماره جلسه  :  ۴۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام […]
عنوان ۱ از ۲۷۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰...آخر »