دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۵۷

 • ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
    بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۵۷ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۱/۱۸ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۱/۲۱ ازساعت ۱۶ لغایت ۲۰ شماره جلسه  : ۳۵۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۵۶

 • ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۵۶ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۵۶   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۵۶ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۱/۱۵ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۱/۱۷ ازساعت ۸ لغایت ۱۵ شماره جلسه  : ۳۵۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۵۵

 • ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
    بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۵۵ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۰/۱/۱۱ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۱/۱۴ ازساعت ۱۶ لغایت  ۲۰ شماره جلسه  : ۳۵۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۵۴

 • ۷ فروردین ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۵۴ بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۵۴ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۲/۲۷ تاریخ جلسه : پنجشنبه      مورخ : ۹۹/۱۲/۲۸ ازساعت ۱۲/۳۰ لغایت  ۱۸ شماره جلسه  : ۳۵۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۵۳

 • ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۵۳ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۲/۲۴ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۹۹/۱۲/۲۶ ازساعت ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه  : ۳۵۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۵۲

 • ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۵۲   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۵۲ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۲/۲۱ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۹۹/۱۲/۲۳ ازساعت ۱۴/۳۰ لغایت  ۲۰/۳۰ شماره جلسه  : ۳۵۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۵۱

 • ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۵۱   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۵۱ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۲/۱۷ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۹۹/۱۲/۱۹ ازساعت ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه   : ۳۵۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۵۰

 • ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۵۰ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۵۰ بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۵۰ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۲/۱۳ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۹۹/۱۲/۱۶ ازساعت ۱۴/۳۰ لغایت  ۲۰/۳۰ شماره جلسه   : ۳۵۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۴۹

 • ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۴۹ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۴۹   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۴۹ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱/۱۰ تاریخ جلسه : سه شبه      مورخ : ۹۹/۱۲/۱۲ ازساعت ۸  لغایت  ۱۵ شماره جلسه   : ۳۴۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۴۸

 • ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۴۸ بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۴۸ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۲/۹ تاریخ جلسه : یکشنبه      مورخ : ۹۹/۱۲/۱۰ ازساعت ۱۳  لغایت  ۱۹ شماره جلسه   : ۳۴۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]
عنوان ۱ از ۱۹۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »