مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۱۹

  • ۹ آبان ۱۴۰۱
  • ۵۴ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۱۹

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۱۹

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۸٫۷ تاریخ جلسه :   شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۸٫۷

ازساعت    ۱۶  لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۱۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۱۹ ۱۴۰۱٫۸٫۷

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۱۱۷۵۵/۱/۱  مورخ ۳/۸/۱۴۰۱ در خصوص موسسه مهد کرامت و بدهی آن موسسه و تفاهم نامه همکاری با شهرداری مطرح و مقرر گردید در قبال مطالبات شهرداری و تفاهم نامه فی مابین به آن دسته از شهروندانی که توسط شهرداری معرفی می شوند خدمات ارائه گردد موافقت گردید.

 

۲-نامه شماره ۱۱۸۶۳/۴/۱ مورخ ۴/۸/۱۴۰۱ در خصوص کمک بلاعوض به مبلغ دو میلیون تومان به حوزه مقاومت بسیج روستایی و عشایری امام رضا (ع) از ردیف اعتباری  بودجه ۱۵۰۲۰۴ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

۳-نامه شماره ۱۱۹۷۵/۱۰/۱ مورخ ۶/۸/۱۴۰۱ موضوع مصوبه کارگروه جوانی جمعیت و فرزند آوری در قرارگاه ترویجی فرهنگی شهرداری سمنان و پیشنهاد تشویق فرزند آوری مربوط به پرسنل شهرداری و سازمانهای مربوطه و عموم مالکین و عوارض پروانه احداث بنا در ماده ۵۵ تعرفه عوارض بهاء خدمات سال ۱۴۰۱ به شرح نامه فوق الذکر موافقت گردید.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان * بند ۳
   
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد