مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۸۳

  • ۳ مرداد ۱۴۰۰
  • ۳۴ بازدید

فایل صوتی جلسه ۳۸۳

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۸۳

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۲۷/۴/۱۴۰۰ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۲۹/۴/۱۴۰۰

ازساعت ۸  لغایت  ۱۵

شماره جلسه  :  ۳۸۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۸۳ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه ها خواهد بود. درباره بدهی های شهرداری مصوبات ماده ۱۷ و فعال سازی بیشتر روابط عمومی در شفاف سازی ها و پاسخ علمی به سوالات مردم  مورد بحث قرار گرفت در مورد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری و مدیریت نیروها و منابع با توجه به نبودن دانشجو توصیه های لازم اعلام شد و روند واگذاری به پالنده صاف توضیحات شهردار محترم ضروری است آقای شهردار هم در جلسه حضور یافت .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۸۳ ۲۹/۴/۱۴۰۰

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 ۱- لایحه شماره۱/۱۱/۷۲۵۵ مورخه ۲۳/۴/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش قطعه زمین تحت پلاک ۱۵۱۳/۹۷۷۲ در شهرک غرب سمنان به مساحت ۹۴/۷۲۴ متر مربع از طریق مزایده با قیمت پایه کارشناسی دادگستری به شماره ۲۷/۱۴۰۰ مورخه ۲۲/۴/۱۴۰۰ به ازای هر متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال جمعا به مبلغ ۰۰۰/۴۸۰/۴۰۵/۳۰ ریال موافقت گردید .

 

۲- لایحه شماره ۷۳۴۱/۳۱/۱ مورخه ۲۷/۴/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با کاهش بودجه از ردیف ۱۰۱۰۴۰۲ به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۲ هزار ریال و ردیف ۱۰۱۰۴۰۴ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و ردیف ۱۰۱۰۴۰۶ به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ هزار ریال جمعا به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵ هزار ریال و افزایش به ردیف های ۱۰۱۰۴۰۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳هزار ریال و ردیف ۴۰۲۰۷۰۸ به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ هزار ریال جمعا به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵ هزار ریال موافقت گردید .

 

۳- لایحه شماره ۷۵۳۹/۱ مورخه ۲۸/۴/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با کلیات موضوع فروش قطعات مسکونی پلاک ثبتی ۳۴۱۰-۳۴۲۰-۳۴۲۲ موافقت شد مقرر گردید شهرداری سمنان نسبت به ارائه نقشه تفکیکی و قیمت پایه کارشناسی به این شورا اقدام نماید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و دو مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *    
۲ عباس آلبویه *    
۳ محمد زحمتکش *    
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد