مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۰۰

  • ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
  • ۱۷۷ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۰۰

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۰۰

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۳۰۰

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۶/۱۶ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۶/۱۸

از ساعت  ۸ لغایت  ۱۵

شماره جلسه : ۳۰۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت ایاتی از کلام ا… مجید جلسه سیصدم شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه :  ۱- بررسی لوایح و نامه ها  ۲- حضور مدیران موسسه راه اسمان ۳- حضور شهردار و شورای شهر درجزین ۴- حضور پیشکسوتان ورزشی شهرستان سمنان .

در ابتدای جلسه رئیس شورا بر عقل جمعی در رسیدن به اهداف شورا تاکید و از ارائه گزارش غیر مستند اعضا را برحذر داشتند . ردیف بودجه ای برای نگهداری پل های غیر همسطح نیز در جلسه بحث وبررسی شد . حضور هیات امنای موسسه خیریه راه اسمان در شورا با حضور شهردار محترم و تاکید بر مشارکت همه جانبه در توسعه موسسه ، مشارکت شهرداری سمنان در طرح انتقال فاضلاب شهر درجزین ،خواست شورا و شهرداری درجزین می باشد که با حضور مشاور طرح در این جلسه مورد نقد وبررسی قرار گرفت . مقرر شد پانزدهم مهرماه طرح فاضلاب توسط آقای مهندس زحمتکش و کارگروه مربوطه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و گزارش آن در صحن شورا اعلام شود .

 

با حضور پیشکسوتان ورزشی ، اقای همت هادیان رئیس ورزش های همگانی استان و دکتر زیاری رئیس ورزش شهرستان سمنان نیز پیشنهادات خود را مطرح نمودند . آقای امین قنبری رئیس ورزش همگانی شهرستان سمنان نیز روند همکاری برای توسعه این ورزش گزارشی ارائه نمودند . شش سال است رئیس شورای عالی ورزش همگانی استان سمنان به ریاست استاندار تشکیل نشده است که بر مشکلات این ورزش می افزاید . شهردار منطقه یک و معاونین و معاون پشتیبانی شهرداری نیز جهت بررسی لوایح در جلسه حضور یافتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۳۰۰ ۹۹/۶/۱۸

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در یک مقدمه و بدون  مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *      
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد