مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۳۶

  • ۱۸ دی ۱۳۹۸
  • ۳۳۶ بازدید

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۲۳۶

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۹۸/۱۰/۱۴ تاریخ جلسه : سه  شنبه             مورخ :۹۸/۱۰/۱۷

از ساعت  ۸ لغایت ۱۵

شماره جلسه۲۳۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱    

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید جلسه ۲۳۶ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی اغاز شد دستور کار این جلسه علنی شورا شامل بررسی تعرفه های پیشنهادی سال ۱۳۹۹ و بررسی لوایح و نامه های ارسالی به شورا خواهد بود در این جلسه مدیران آبفای سمنان حضور یافته و موضوع تعرفه های حفاری برای توسعه یا بازسازی شبکه آب شرب بحث وبررسی شد شهردار منطقه دو و کارشناسان شهرداری مهمان این جلسه بودند.

 

 

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها و تعرفه شهرداری ۲۳۶ ۹۸/۱۰/۱۷

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- لایحه شماره ۹۱۳۸/۲۰/۱ مورخه ۹۸/۹/۲۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با خرید ماشین الات بشرح مندرج در متن نامه موصوف جمعا به مبلغ ۱۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (شانزده میلیارد و چهارصد میلیون ریال) از محل بودجه سال ۱۳۹۸ ردیف ۳۰۸۱۱۰۰۰۰۱ با رعایت مقررات مربوطه موافقت گردید۲-لایحه شماره ۱/۱۰/۷۶۶۹مورخه ۹۸/۸/۱۴ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با توجه به نظر کارشناسی حقوقی با بخشش جرائم دیرکرد(۹ درصد زیان) عوارض معوقه نوسازی بشرط پرداخت یکجا و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ ( ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) موافقت گردید.

۳-لایحه شماره ۹۷۵۲/۱۷/۱ مورخه ۹۸/۱۰/۵ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز حداکثر تا سقف چهارصد میلیون ریال (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) جهت بازسازی و مرمت و تکمیل تعمیرات امامزاده سید جلال زاوقان موافقت گردید.

۴-لایحه شماره ۹۷۳۶/۱۷/۱ مورخه ۹۸/۱۰/۴ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال (۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) از محل اعتبارات ماده ۱۷ جهت تکریم خادمین اربعین حسینی از سوی شهرداری سمنان مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

۵-پیشنهاد مثبوت به شماره ۱/۱۵/۹۸/۸۴۰ مورخه ۹۸/۱۰/۱۷ رئیس شورای شهر سمنان در خصوص نامگذاری بلوار حد فاصل بین میدان امام رضا(ع) و میدان استاندارد در امتداد بلوار قدس به نام شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی مطرح و مورد موافقت تمامی اعضای شورا قرار گرفت .

۶-لایحه شماره ۱۳/۱۱/۴۲۲۳ مورخه ۹۸/۱۰/۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک مشاعی در پلاک ثبتی ۲۹۲۹ مخالفت گردید . در صورتی که مالک قادر به افراز ملک موصوف و ارائه سند مالکیت مستقل یا صلح نامه و تقسیم نامه محضری قانونی باشد مراتب را مستند به شهرداری اعلام نموده تا اقدامات بعدی انجام شود.

۷-لایحه شماره ۱۰۰۰۹/۱/۱ مورخه ۹۸/۱۰/۱۲ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک ششدانگ پلاک ثبتی ۶۷۴۳/۱۲ به مالکیت اعیانی ناصر بخشی و عرصه به صورت موقوفه عام علی اصغر خیاط به تصدی اداره کل اوقاف و امور خیریه سمنان با توجه به صورتجلسه توافقی مورخه گزارش هیات کارشناسان دادگستری به شماره ۱۳۵ مورخه ۹۸/۹/۲۰ و شماره ۱۳۶ مورخه ۹۸/۹/۲۰ به مبلغ ۱/۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در برابر واگذاری یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۷۶۲۸/۱۱ به مبلغ ۱/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و واریز الباقی وجه به مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شهرداری سمنان موافقت گردید.

۸- لایحه شماره ۱۰۰۰۸/۱/۱ مورخه ۹۸/۱۰/۱۲ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با تملک ششدانگ پلاک ثبتی ۶۷۴۳/۱۱ به مالکیت اعیانی خانم صغری رحمت الهی و عرصه به صورت موقوفه عام اقای علی اصغر خیاط به تصدی اداره کل اوقاف و امور خیریه سمنان با توجه به صورتجلسه توافقی مورخه ۹۸/۱۰/۲ و گزارش هیات کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۹۸/۴۳۹ مورخه ۹۸/۹/۲۶ و شماره ۹۸/۱۰ مورخه ۹۸/۸/۱۸ به مبلغ ۱/۸۵۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال در برابر واگذاری یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۷۶۲۸/۸ به مبلغ ۱/۷۵۳/۴۶۰/۰۰۰ ریال و پرداخت نقدی مبلغ ۱۱۶/۰۴۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

۹- لایحه شماره ۱۳/۱۱/۴۳۵۰ مورخه ۹۸/۱۰/۱۲ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی ۶۱۷۵/۱ واقع در بلوار حکیم الهی کوی کدیور پلاک ۶۱ به مالکیت آقای محسن همتی بر اساس صورتجلسه توافقی ۹۸/۱۰/۱ و با توجه به نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۲/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید.

 

 

  

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف   دلایل مخالفت امضاء
۱ بند ۱ صورتجلسه هفت نفر    
۲ بند ۲صورتجلسه هفت نفر    
۳ بند ۳ صورتجلسه شش نفر محمد زحمتکش    
۴ بند ۴ صورتجلسه هفت نفر    
۵ بند ۵ صورتجلسه هفت نفر    
۶ بند ۶ صورتجلسه هفت نفر    
۷ بند ۷ صورتجلسه هفت نفر      
۸ بند ۸ صورتجلسه هفت نفر      
۹ بند ۹ صورتجلسه هفت نفر      
۱۰      
تصمیم شورا

 

    v      تصویب شد                                   تصویب نشد