دستور جلسه ۱۲۴ شورا- ۲۴ آبان ۱۴۰۱

  • ۲۳ آبان ۱۴۰۱
  • ۱۴۴ بازدید
دستور جلسه

 

جلسه شماره ۱۲۴-   سه شنبه  ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱

 

** ساعت   ۳۰/۸ : حضور شهردار و اعضای شورای شهر بجنورد در صحن شورا

 

** ساعت ۱۱  : دیدار اعضای شورای شهر با دکتر اعرابیان سرپرست بیمارستان سینا