گاهی تغییر مدیریت باعث تداوم نیافتن برنامه ها می شود

  • ۱۹ مهر ۱۳۹۹
  • ۳۱۷ بازدید

رئیس شورای شهر سمنان در سیصد و هفتمین جلسه رسمی شورا:

گاهی تغییر مدیریت باعث تداوم نیافتن برنامه ها می شود

به گزارش روابط عمومی شورای شهر سمنان؛ سید مسعود سیادتی در سیصت و هفتمین جلسه شورای شهر سمنان  در نشست  این شورا با اعضای یک شرکت مشاوره برنامه ریزی شهری  بیان داشت:جامعه برای پیشرفت، نیازمند رفتن به سوی برنامه محوری است اما تغییر مدیریت ها و به تبع آن تفاوت سلیقه ها  ممکن است از تداوم اجرای برخی از برنامه ها جلوگیری  و یا  از سرعت اجرای آن کم کند.

وی تاکید کرد: همچنین اجرای برخی برنامه ریزی‌ها  تحت تاثیر شرایطی مانند بیماری کرونا، حوادث و هزینه های  پیش بینی نشده قرار می گیرد.

وی با طرح سوالی اظهار داشت: اگر در نهادی چون شهرداری بر اساس برنامه ریزی طراحی شده پیش برود آیا می توان تداوم آن را با وجود تغییر مدیریتها، تفاوت سلیقه ها و حاکمیت شوراها بر این نهاد عملی کرد.

رئیس شورای شهر سمنان مثال زد: وزارت آموزش و پرورش پیش از کرونا برنامه ریزی مالی برای ۱۲ هزار میلیارد برنامه شاد را نداشت اما در این برهه از زمان مجبور به این هزینه شد.

سیادتی گفت: ممکن است شورای شهر هر دوره ای در ابتدا طرح ها و برنامه هایی برای شهرسازی داشته باشد اما نگاه شهردار بهتر و پیش رو  تر از  اعضای شورا باشد و برنامه ها تغییر کند که در برنامه ریزی باید به آن توجه داشت.