کمیسیون برنامه و بودجه شورا

جلسات کمیسیون ها با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می رسد .

 

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه :

– دکتر سید مسعود سیادتی

– اقای محمد همتی

– آقای عباسعلی طالب بیدختی

– آقای عباس آلبویه

 

ریاست کمیسیون برنامه و بودجه به عهده آقای عباس آلبویه می باشد .

کمیسیون برنامه و بودجه روزهای یکشنبه از ساعت ۱۶/۳۰ لغایت ۱۸ بعدازظهر در سالن جلسات شورا برگزار می شود .