پخش زنده جلسات رسمی شورای شهر سمنان

  • ۷ شهریور ۱۴۰۰
  • ۱۲۲ بازدید

 شهروندان و کارکنان شهرداری سمنان می توانند جلسات شورای شهر سمنان را در پخش زنده اینستاگرامی به آدرس Shora_semnan مشاهده نمایند . 

صورتجلسه و موضوع جلسات در کانال تلگرامی شورای شهر به آدرس Semnan_shora پیش از جلسات در درسترس عموم  قرار خواهد گرفت