پارکینگ عمومی نیاز اساسی برای شهر سمنان است

  • ۷ آبان ۱۳۹۹
  • ۲۹۶ بازدید

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان

پارکینگ عمومی نیاز اساسی برای شهر سمنان است

به گزارش روابط عمومی شورای شهر سمنان؛رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان گفت: یکی از مشکلات اساسی شهر سمنان در نقاط پر تردد نداشتن پارکینگ است که نیاز است با پیگیری های شهرداری احداث آن فراهم شود.

مجید نظری شامگاه دوشنبه در نودمین نشست کمیسیون عمران شورای شهر بیان داشت: شهرداری سمنان ایجاد و مکان یابی پارکینگ را در طرح تفصیلی حوزه حمل و نقل و انبار داری شهری و با توجه به ظرفیت ها بررسی و به نتیجه برساند.

وی تاکید کرد: ایجاد پارکینگ های طبقاتی محله محور و همچنین مجوز ندادن ساخت و سازهای بدون پارکینگ و بازنگری در طرح تفصیلی شهر با توجه به احداث پارکینگ می تواند در آینده بخشی از مشکلات ترافیکی را حل کند.

وی بیان داشت: احداث پارکینگ می تواند از سوی شهرداری و با همکاری سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت پذیرد.