هنوز به بافت تاریخی سمنان بدهکاریم

  • ۱۷ آذر ۱۳۹۹
  • ۳۷۷ بازدید

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر سمنان
هنوز به بافت تاریخی سمنان بدهکاریم

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر سمنان رسیدگی به بافت فرسوده و احیای بافت تاریخی دارای اهمیت است و با آنکه تلاش های زیادی انجام شده ما هنوز به بافت تاریخی شهر سمنان بدهکاریم .

محمد زحمتکش در سیصد و بیست وسومین نشست رسمی شورای اسلامی شهر سمنان بیان کرد: سرمایه گذاری های خوبی در حوزه خانه های تاریخی و قدیمی انجام شد که این طرح ها در راستای اهداف سرمایه گذاری موفق بوده زیرا ارزش آنها از هنگام تملک افزایش یافته است، اما تعریف طرح های ایجاد بوستان در بافت فرسوده و تاریخی به ویژه غرب شهر باید بیش از این باشد.

وی افزود: اجرای بوستان های ملحی،خندق و معرفت در غرب شهر در حال احداث است و می تواند با توجه به نیازهای منطقه افزایش یابد.
عضو شورای اسلامی شهر سمنان ادامه داد : طراحی بوستان‌های در حال احداث مناسب است و استفاده متنوع از مصالح باید صورت پذیرد تا بر زیبایی و کیفیت آنها افزوده شود.