نهادهای بالادستی همکاری لازم با شهرداری در توسعه شهر را ندارند.

  • ۲۵ دی ۱۳۹۸
  • ۹۴۵ بازدید

سیدمسعودسیادتی رئیس شورای شهر عنوان کرد؛

نهادهای بالادستی همکاری لازم با شهرداری در توسعه شهر را ندارند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرسمنان، رئیس شورای شهر گفت: رویکرد اداره کشور مابه گونه ای است که اگر بخواهیم از مجاری قانونی وارد شویم در بسیاری از امور پیشرفتی نخواهیم داشت .

سیدمسعود سیادتی افزود: موانع ایجاد شده در برخی از پروژه ها مانع از ادامه کار شده و همین امر نیز مانع توسعه شهر و برزمین ماندن برنامه ها خواهد شد .

وی ادامه داد: نهادهای همکار با شهرداری در اجرای برنامه های شورای شهر سمنان بسیار کند عمل کرده و پا به پای شهرداری و شورا نیستند.

سیادتی در خصوص حل این مشکل گفت : مدیریت عالی  استان باید به گونه ای عمل کند که مابقی دستگاههای اجرایی به دنبال آن حرکت مضاعف داشته باشند اما متاسفانه نه تنها اینطور نیست بلکه بازدارنده نیز هستند.