نامگذاری روز شهر سمنان با استان سمنان متفاوت باشد

  • ۲۱ دی ۱۳۹۹
  • ۲۰۹ بازدید

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان :

نامگذاری روز شهر سمنان با استان سمنان متفاوت باشد

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان گفت: شهرهای بسیاری که مرکز استان نیستند مانند کاشان یا دزفول نام هایی را به نام خود دارند و یا نام گذاری برای استان فارس یا شهر شیراز متفاوت است؛ ششم دی برای روز استان سمنان مناسب است اما برای نامگذاری شهر سمنان باید مطالعات و پیشنهادات بهتری مطرح شود.

سید مسعود سیادتی در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای اسلامی شهر سمنان افزود: شهر سمنان دارای شاخصه های هویتی فرهنگی فراوان است و قطعا برای نامگذاری روز شهر سمنان باید بررسی بیشتری انجام بگیرد.

وی ادامه داد : نظام تقسیم آب سمنان و ارتباط آن با شیخ علاالدوله سمنانی؛ زبان باستانی سمنان و یا رویدادهای تاریخی دیگر می تواند برای روز شهر سمنان مد نظر باشد.

وی با اشاره به مطالبه جمعی از شهروندان در خصوص ششم دی ماه گفت: این روز می تواند در شورای استان و در شورای فرهنگ عمومی با ریاست آیت الله شاهچراغی مطرح شود و با ارائه مستندات و دلایل بعنوان روز استان سمنان قرار بگیرد.