میزان بودجه محقق ۶ ماهه ۱۴۰۱ شهرداری سمنان

  • ۳ دی ۱۴۰۱
  • ۱۸۵ بازدید

🔹گزارش بودجه ۶ ماهه ۱۴۰۱ شهرداری سمنان

بودجه مصوب ۱۴۰۱ شهرداری سمنان

۸٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریـال
۸۴۵ مـیلیـارد تومـان

🔹میزان بودجه محقق ۶ ماهه ۱۴۰۱

۱٫۹۳۷٫۶۶۲٫۵۰۵٫۹۴۰ ریال

۱۹۳ میلیارد و ۷۶۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

۱۹٫۳ میلیارد تومان توسط سازمان های وابسته به شهرداری محقق شد

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔 @shora_semnan