مصوبات و فایل صوتی جلسه۱۴۰

  • ۲ بهمن ۱۴۰۱
  • ۵۴ بازدید

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۴۰

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۷ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۷

ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۴۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۴۰ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۷

 

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۸۶۶۳/۴/۱/۱ مورخه ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص مساعدت بابت هزینه خرید قبر و کفن و دفن به ورثه مرحوم هادی مقصودیان مطرح و با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸ ریال از ردیف بودجه ۱۶۰۳۰۶ موافقت شد .

 

۲- نامه شماره ۲۰۱۳/۱۵/۱ مورخه ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ مثبوت در دبیرخانه شورا موضوع حضور در نمایشگاه بین المللی و گردشگری MITP در کشور روسیه مطرح، با توجه به اینکه سمنان بعنوان عضو اتحادیه شهرهای مسیر جاده ابریشم و نماینده کشور جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردیده است با حضور آقایان حسین موسوی دلازیانی و علی همتی و رضا صباغیان در نمایشگاه مذکور در کشور روسیه موافقت شد .

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد