مصوبات و فایل صوتی جلسه ۵۱

  • ۲ بهمن ۱۴۰۰
  • ۹۶ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۵۱

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۵۱

بخش سوم فایل صوتی جلسه ۵۱

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۵۱

 

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

ازساعت ۸:۰۰  لغایت  ۱۴:۰۰

شماره جلسه  :  ۵۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ مهدی خراسانیان       ۵ مجید نظری      
۲ عباسعلی طالب بیدختی       ۶ حسین موسوی      
۳ رضا صباغیان       ۷ علی همتی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با استعانت از خداوند منان و با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید ، پنجاه و یکمین جلسه شورا به ریاست آقای خراسانیان آغاز گردید . پس از اعلام رسمیت جلسه توسط ریاست شورا، قبل از رسیدگی و بررسی نامه ها با توجه به حضور جناب آقای مهندی پرویزی مدیر عامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری مبحث شفافیت مالی در شهرداری مطرح شد و ایشان در این زمینه توضیحات و نیز در خصوص بارگذاری آیتم های مختلف در حوزه شفافیت که در سامانه شهرداری نیز بارگذاری شده است مواردی را اعضای دوره ی ششم در اینخصوص ارائه نمودند.در این جلسه در مرحله اول در خدمت جناب مهندس شجاعی (مدیر فرودگاه سمنان و هیات همراه ) بوده که ایشان به بیان پیشنهادات و درخواست های خود پرداختند که اهم آن عبارت است از : پرداخت مطالبات پیمانکار در خصوص جایگاه سوخت احداث ورودی فرودگاه و نیز ساخت سر درب فرودگاه و طراحی و اجرای آن-اقدام برای آسفالت مسیر فرودگاه احداث مدرسه و یا دانشگاه هوانوردی و نیز درخواست بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرودگاه را داشتند . همچنین در قالب یک نامه درخواست های خود را به شورا اعلام نمودند.بعد از این جلسه و در مرحله دوم ، صحن رسمی و علنی شورای شهر ، در خدمت مهندس مهدی صمیمیان (سرپرست فرمانداری) سمنان به جهت ارج نهادن و تقدیر و تشکر از زحمات ایشان ، قرار گرفت .هر یک از اعضای دوره ششم از ایشان تقدیر و تشکر نمودند. ایشان نیز از فعالیت چندین ماهه خود را در پست سرپرست فرمانداری ،گزارش کاملی را ارائه نمودند.از تک تک اعضای شورای شهر ویژه تشکر  نموده و از ۲ موضوع : شفافیت جلسات این دوره شورا که پخش زنده است و نیز شفافیت مالی شورای شهر و شهرداری ویژه تقدیر نمودند.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ ۵۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

 

۱-لایحه شماره ۱۶۸۱۹ /۱/۱ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص فرم محاسبات عوارض صدور پروانه ساختمانی بنیاد نیکوکاران راه آسمان مطرح و مقرر گردید شهرداری سمنان براساس ماده ۵۶ تعرفه سال ۹۹ صرفا عوارض پذیره را محاسبه و دریافت نماید.از آنجاییکه عدم ارسال مصوبه به هیات تطبیق فرمانداری در سال ۹۹ و عدم طی فرآیند قانونی از طرف شورای شهر  بوده است لذا براساس تعرفه سال ۹۹ با تقسیط ۳۶ ماهه اقدام گردد.

 

 ۲-لایحه شماره ۱۷۰۷۵/۳۱/۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰  مطرح و با جابه جایی ردیف های بودجه به شرح ذیل موافقت شد.

کسر از ردیف ۲۱۸۰-۴۰۳۰۴۰۱ به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۸۰-۴۰۱۰۲۰۳ به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۸۰-۴۰۳۰۴۰۲ به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۸۰-۴۰۲۰۵۰۳ به مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و افزایش به ردیف های ۲۱۸۰-۴۰۱۰۳۰۶ به مبلغ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ۴۰۷۰۳۰۳-۲۱۸۰ به مبلغ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت شد.

 

۳-لایحه شماره ۱۷۰۰۲/۳۱/۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ مطرح و با جابه جایی ردیف بودجه به شرح ذیل موافقت شد.

کسر از ردیف ۲۱۳۶-۴۰۱۰۴۰۴ به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و افزایش به ردیف ۲۱۸۲-۱۰۱۰۴۰۱ به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت شد.

  

۴-لایحه شماره ۱۶۹۱۷/۳۱/۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ مطرح و با جابه جایی ردیف های بودجه به شرح ذیل موافقت گردید:

کسر از ردیف های بودجه ۲۱۳۶-۴۰۱۰۴۱۵ به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۷۵-۶۰۵۰۱۰۱ به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۷۳-۲۰۱۰۶۰۳ به مبلغ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۰۲-۶۰۶۰۳۰۱ به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۶-۴۰۱۰۴۰۴ به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و افزایش به ردیف بودجه ۲۱۳۲-۴۰۲۱۲۱۲ به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۲-۱۰۳۰۳۱۲ به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۲-۱۰۳۰۳۱۵ به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۲-۴۰۲۰۲۰۳ به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۲-۴۰۲۰۷۰۴ به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۲-۲۰۷۰۱۰۴ به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۲-۲۰۱۰۲۱۰ به مبلغ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۳-۱۰۳۰۱۰۳ به مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۳-۱۰۳۰۳۰۳ به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۳-۱۰۳۰۳۰۶ به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۳-۱۰۳۰۴۰۳ به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۳۳-۴۰۲۰۶۰۵ به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ردیف ۲۱۳۲-۲۰۱۰۲۲۶ به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت شد.

  

۵-لایحه شماره ۱۶۹۴۱/۳۱/۱ مورخه ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری مطرح و با جابجایی ردیف بودجه  به شرح ذیل موافقت گردید :

کسر از ردیف ۲۱۱۶-۴۰۱۰۴۱۳ به مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۷۵-۶۰۵۰۱۰۲ به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۰۲-۳۰۲۰۱۰۳ به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۰۳-۳۰۳۰۱۰۴ به مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و افزایش به ردیف های ۲۱۱۲-۲۰۱۰۲۰۸ به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۴۰۲۱۲۱۰-۲۱۱۲به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۱۲-۴۰۲۱۱۰۴ به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۱۲-۴۰۱۰۶۰۱ به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۱۲-۴۰۲۰۲۰۱ به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۱۲-۴۰۲۰۷۰۲ به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۱۳-۴۰۲۰۶۰۳ به مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۱۲-۲۰۷۰۱۰۲ به مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، ردیف ۲۱۱۳-۱۰۳۰۵۰۵ به مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت شد.

 

۶-لایحه شماره ۱۶۹۱۸/۳۱/۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری مطرح و با جابه جایی ردیف های بودجه به شرح ذیل موافقت گردید:

کسر از ردیف بودجه ۲۱۷۸-۲۰۳۰۲۰۴ به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ردیف ۲۱۷۸-۲۰۳۰۲۰۳ به مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ردیف ۲۱۷۸-۲۰۳۰۲۰۲ به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ردیف ۲۱۰۶-۴۰۱۰۴۱۹ به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ردیف ۲۱۸۰-۴۰۲۱۱۰۳ به مبلغ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ردیف ۲۱۰۳-۳۰۳۰۱۰۳ به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و افزایش ردیف بودجه ۲۱۲۲-۴۰۲۱۲۰۸ به مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ردیف ۲۱۲۲-۴۰۲۰۷۰۳ به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ردیف ۲۱۲۳-۱۰۳۰۱۰۲ به مبلغ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ردیف ۲۱۲۳-۴۰۲۱۲۰۳ به مبلغ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ردیف ۲۱۲۳-۴۰۲۰۶۰۴ به مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و ردیف ۲۱۲۲-۲۰۱۰۲۰۹ به مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و با شش مصوبه به پایان رسید .

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ مهدی خراسانیان *    
  ۲ عباسعلی طالب بیدختی *    
  ۳ رضا صباغیان *    
  ۴ حسین گلهاشم *    
  ۵ مجید نظری * —     
  ۶ حسین موسوی *    
  ۷ علی همتی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد