مصوبات و فایل صوتی جلسه ۳۱۷

  • ۱ آذر ۱۳۹۹
  • ۱۲۷ بازدید

 

فایل صوتی جلسه ۳۱۷

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۱۷

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  :  ۹۹/۸/۲۴ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۹۹/۸/۲۴
از ساعت ۱۶  لغایت   ۲۱
شماره جلسه :  ۳۱۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و  صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت ایاتی از کلام الله مجید جلسه سیصد و هفدهم شورای شهر  به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه  امروز – بررسی لوایح ونامه ها تعرفه های دریافتی از ساختمان ها که فضای خیابان ها را اشغال می کنند و گلایه های سازندگان با حضور آقای احسان افضلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت  . و راهنمایی های لازم برای جلوگیری از تنش ها ارائه شد.در این جلسه شهردار سمنان آقای مهندس ناظم رضوی نیز حضور داشتند.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۳۱۷ ۹۹/۸/۲۴

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- لایحه شماره ۱/۱۷/۱۱۴۸۵ مورخ ۹۹/۸/۲۰شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش قطعه زمین ۲۸ تفکیکی ثبتی از پلاک ۹۷۷۰/۱۰۶۶ مفروز و مجزی شده از ۱۵۲ واقع در بخش یک سمنان شهرک انقلاب خیابان میرزا کوچک خان به مساحت ۴۰۱/۶۰ متر مربع با کاربری مسکونی از طریق برگزاری مزایده به مبلغ۵۰/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال پایه مزایده  برابر نظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۱۹۵۲۶ مورخ ۹۹/۸/۲۱ جهت مصارف مذکور موافقت گردید .

 

۲- لایحه شماره ۱۹/۴/۲۲۰۱مورخ ۹۹/۸/۲۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با خرید چمن مصنوعی از سازمان همیاری شهرداری سمنان به مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال با رعایت ماده ((۳۱)) آئین نامه معاملات شهرداری ها جهت اجرا در پارک کوهستان و چهارصد دستگاه مورد موافقت قرار گرفت.

 

۳-نامه شماره ۱۳/۱۰/۴۴۷۰ مورخ ۹۹/۸/۲۰شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و از آنجائی که تفکیک مصداق ماده ۱۰۱ را ندارد و ارزش افزوده ای بر ملک موصوف مترتب نشده است.مبلغ ۵۹/۱۶۰/۰۰۰ریال بابت عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه ،مغایرت با تعرفه سال ۱۳۹۹ دارد، شهرداری محترم نسبت به اخذ مبلغ ۶/۹۷۵/۱۰۰ریال بابت تجمیع و ۲۴/۲۷۴/۳۰۰ ریال بابت کسری حد نصاب از مالک اقدام نماید.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و سه مصوبه به پایان رسید .

 

  

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان * بند۱    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد