مصوبات و فایل صوتی جلسه ۳۰۹

  • ۲۳ مهر ۱۳۹۹
  • ۱۲۱ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۰۹

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۰۹

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۰۹

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  :۹۹/۷/۲۰ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۷/۲۲

از ساعت   ۸ لغایت  ۱۵

شماره جلسه :۳۰۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۰۹ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : ادامه بررسی حسابرسی سازمان های سیما و منظر و میادین می باشد . بررسی لوایح و نامه ها نیز دستور بعدی شورا خواهد بود حسابرسی ها انجام شده مانع از رفع اشکال مدیر عامل سازمان نخواهد بود . برابر اساسنامه سازمان مسئولیت انجام کار با سازمان مربوطه می باشد .

 

 

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۳۰۹ ۹۹/۷/۲۲

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱-نامه موسسه حسابرسی و توسعه مدیریت امین آزمون (حسابداری رسمی ) مثبوت در دفتر شورا به شماره ۱۵/۱/۲۰/۹۵۱ مورخه ۹۹/۷/۱۲ در جلسه شورا مطرح و گزارش حسابرسی منتخب منتهی به تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت . مقرر گردید شهرداری محترم سمنان پیگیری های حقوقی لازم را معمول نماید (گزارش حسابرسی سازمان سازماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان )

 

۲- نامه موسسه حسابرسی و توسعه مدیریت امین آزمون مثبوت در دفتر شورا به شماره ۱۵/۱/۲۰/۹۵۲مورخه ۹۹/۷/۱۲ منضم به گزارش حسابرسی مستقل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و گزارش حسابرسی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت مقرر گردید شهرداری محترم سمنان پیگیری های لازم را معمول نماید .

 

۳-لایحه شماره ۱/۳۱/۱۰۲۹۰ مورخه ۹۹/۷/۲۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با کسر مبلغ ۳۰۲/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ردیف ۲۲۰۱۰۰ وافزایش آن به ردیف بودجه ۳۲۰۱۰۰ به مبلغ ۳۰۲/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت اوراق مشارکت در قسمت منابع مالی و کسر از ردیف ۶۰۶۲۰۲۰ به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ردیف ۶۰۶۸۰ به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ردیف ۵۰۳۵۱ به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ردیف ۵۰۴۵۲۰ به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ردیف                    ۴۰۱۵۳ به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ردیف ۵۳ به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ردیف ۱۲۱۲۰۰ به مبلغ

۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۶۰۲۰۰ به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ردیف ۱۲۱۱۰۰ به مبلغ ۲۲/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۳۰۲/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و افزایش ردیف بودجه ۴۰۳۵۱۰۰۱ به مبلغ ۳۰۲/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت خرید اتوبوس در قسمت مصارف بودجه سال ۹۹ شهرداری سمنان مورد موافقت قرار گرفت.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در یک مقدمه و سه  مصوبه به پایان رسید .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری بند ۳    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد