مصوبات و فایل صوتی جلسه ۳۰۲

  • ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
  • ۳۹۳ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۰۲

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۰۲

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۰۲

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۶/۲۴ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۶/۲۵

از ساعت   ۸ لغایت  ۱۵

شماره جلسه : ۳۰۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری غایب     ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ مجید نظری عضو شورا

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت ایاتی از کلام ا… مجید جلسه سیصد و دوم  شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه :  ۱- بررسی لوایح و نامه های ارسالی می باشد در ابتدای جلسه موضوع سمنان شهر کتاب و بازارچه کتاب بحث وبررسی شد و مقرر گردید طرح اجرایی و بسته تشویقی در تعرفه ها پیش بینی شود . در این جلسه آقای مهندس دارایی از بازآفرینی باغ محله ها و نیز آقای میرمعصومی از سایت سمنان توریسم که به همت مدیریت گردشگری شهرداری سمنان افتتاح شده است توضیحاتی ارائه دادند . 

  

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۳۰۲ ۹۹/۶/۲۵

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- نامه شماره ۱۳/۱۱/۳۳۹۶ مورخه ۹۹/۶/۲۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با واگذاری زمین متروکه به مساحت ۰/۴۳ متر مربع جهت الحاق به پلاک ثبتی ۴۴۸۰/۲ به مالکیت آقای نوروزعلی والامهر و مجید جهان باستناد صورتجلسه توافقی ۹۹/۶/۱۵ و بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۹۳ مورخه ۹۹/۶/۱۱ به مبلغ ۳۸/۷۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

  

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در یک مقدمه و یک مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری غایب  —-    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد